Abychom Vám mohli zabezpečit příjemný pobyt v letovisku a abychom se vyhnuli případným sporům, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli náš domovní řád. Pro veškeré informace je Vám k dispozici recepce. Úhradou rezervace a/nebo začátkem pobytu potvrzujete, že jste s domovním řádem obeznámeni a že s ním souhlasíte, jakož i to že ho budete v plné míře respektovat.

Nedodržení domovního řádu může být důvodem pro zrušení rezervace a účtování plné ceny pobytu bez ohledu na vynucený předčasný odchod.

  1. Po příjezdu do objektu hosté jsou povinni odevzdat majiteli osobní doklady (cestovní pas nebo občanský průkaz) kvůli registraci v turistickém sdružení a uhradit celkový účet v hotovosti.
  2. Hostitel je Vám k dispozici po celou dobu Vašeho pobytu, aby Vám poskytl všechny informace a pomoc, kterou byste mohli potřebovat. Hostitel není povinnen ani zodpovedný za organizování volného času a animování hostů.

3. Máte-li rezervován apartmán či bungalov, žádáme Vás, aby Váš příjezd byl po 15. hodině. V případě příjezdu do rezervovaného pobytu po 22. hodině, je nutné dříve konaktovat recepci a nahlásit pozdější příjezd, abychom se vyhnuli situacím, v nichž by hostitel nepočkal na hosta, anebo by recepce už byla zavřena ve chvíli pozdějšího příjezdu hosta. Cena ubytování zahrnuje parkování pro jedno vozidlo. V případě příjezdu s více než jedním vozidlem na ubytovací jednotku, parkování na našem parkovišti Vám umožníme s příplatkem, ovšem, pokud bude volných míst.
Potvrzenka rezervace obsahuje počet osob, pro které bude pobyt v apartmánu/bungalovu připraven. Pokud chcete přivést osobu navíc je to možné jenom se souhlasem majitele a s příplatkem 15 eur za den.

4. Prosíme vzácné hosty, aby v den odjezdu opustili apartmán/bungalov do 10. hodiny, abychom měli čas na úklid a přípravu pro hosty, který příjedou po Vás. V případě delšího zdržování budete muset zaplatit další den pobytu. Pronajatý objekt je host povinnen zanechat ve stavu, v němž ho převzal – uklizeném a nepoškozeném.

5. Klíče je třeba vrátit po uplynutí ubytovací doby ve funkčním stavu.

6. Ubytování domácích zvířat (pes, kočka) Vás bude stát 10 eur za den. S jejich přítomností musí souhlasit majitel. Domácí miláčky musí být na vodítku. Jejich koupání a pobyt na pláži je zakázán. Nedovoluje se pobyt domácím zvířatům bez předchozího oznámení v rezervaci a bez souhlasu hostitele. V tom případě hostitel má právo odmítnout ubytovat hosta.

7. Rychlost jízdy v turistickém středisku Mandrice je omezená na 10 km/h.

8. Jestliže host vlastní loď minimální vzdálenost od břehu pro plavbu je 300 metrů.

9. Cena denního pobytu v apartmánu zahrnuje spotřebu vody, elektřiny, nádobí, ložní prádlo a utěrky. V ceně nejsou ručníky. Prosíme, abyste si vzali ručníky vlastní. Použití pracího stroje není v ceně a stojí dodatečných 60 kun. Praní a sušení prádla 10 kg – 100 kn.

10. Sušení prádla a ručníků je dovoleno jen v místech vyhrazených za tím účelem.

11. Hostitel nedovoluje použití vlastních lehátek.

12. Hostitel nenese zodpovědnost za majetek hosta, ale udělá vše, co je v jeho silách, aby ho zabezpečil a varoval hosta před možným nebezpečím. Při odchodu z apartmánu/bungalovu hoste jsou povinní zamykat dveře a zavírat okna. Nenechávejte cennosti v autech. Hostitel v žádném případě nenese zodpovědnost za krádež věcí z automobilu. Hosté jsou zodpovědní za své chování v apartmánu/bungalovu a v letovisku Mandrice. V případě nehody sami snáší následky.

13. Hosté mají na starosti pořádek a čistotu v apartmánu/bungalovu a jsou povinní je udržovat. Hostitel nemá povinnost čistit a uklízet po dobu pobytu svých hostů, ani vynášet smetí z ubytovacích jednotek. Prosíme, abyste denně vynášeli smetí z apartmánu/bungalovu do příslušných kontejnerů. Vyhazování odpatků do záchodové mísy, umyvadla a jiných mist, jež na to nejsou určena, je rovněž zakázáno

14. Kouření v apartmánu/bungalovu je zakázáno. Dovoleno je výhradně ve vnějších prostorách. Prosíme kuřáky, aby neházeli nedopalky po domě, po dvoře ani kolem něj, a aby přijali veškerá bezpečnostní opatření prevence požáru kvůli své vlastní bezpečnosti.

15. Hostitel poskytuje čisté ložní prádlo každých 7 dní. Host má povinnost sám si ložni prádlo vyměnit a použité prádlo odložit před apartmánem do stejného koše, v němž dostal čisté.

16. Majitel je oprávněn vstoupit do objektu bez přítomnosti hosta jen v případě odůvodněného podezření, že objektu anebo majetku hosta hrozí nebezpečí, anebo když má odůvodněné podezření na porušení domovního řádu.

17. Do ubytovací jednotky není dovoleno vnášet zbraně, zakázané narkotiky, hořlavé a výbušné látky, látky se silným anebo nepříjemným pachem a jakékoliv elektrické spotřebiče, bez povolení majitele. Toto pravidlo se nevztahuje na spotrebiče určené pro péči o tělo.

18. Během pobytu hosté můžou používat všechny přístroje uvnitř objektu. Hosté budou informováni o tom, jak používat všechny předměty, inventář a přístroje a mají povinnost s nimi zacházet opatrně a podle návodu. V případě ztráty anebo poškození instalací, nábytku, přístrojů, inventáře anebo vybavení ubytovací jednotky, host má povinnost oznámit to hostiteli a uhradit hodnotu chybících anebo poškozených věcí. Jestli si host při prvním vstupu do ubytovací jednotky po odbavení všimne nějakého poškození anebo, že část vybavení, přístroju, instalací anebo inventáře chybí, je nutné, aby to neprodleně oznámil hostiteli, abychom se vyhnuli případným sporům. Jestli majitel zjistí, že instalace, přístroje anebo část vybavení chybí anebo je zničena po odhlášení a odjezdu hosta z turistického střediska Mandrice, bude požadovat úhradu škody od hosta soudní cestou.

19. V případě poruchy některé části přístroju nebo vybavení ubytovací jednotky, prosíme Vás, abyste to ihned oznámili majiteli, který se postará, aby poruchu co nejdříve odstranil.

20. Není povoleno přesunovat nábytek z jedné místnosti do druhé, ani vynášení části vybavení do jiné ubytovací jednotky, mimo dům, nebo na pláž (židle z kuchyně na terasu, příbory a nádoby na přípravu jídla do jiné ubytovací jednotky, deky na pláž) bez povolení majitele.

21. Během pobytu hosté mohou používat vnější gril, ale musí si obstarat vlastní uhlí. Také Vás prosíme, dbejte na bezpečnost během grilování, aby se rozžhavené uhlí nedostalo mimo gril a nevyvolalo nechtěný požár.
Od 23 do 8 hodin je čas určený pro noční klid. Prosíme Vás, abyste za tu dobu respektovali ostatní hosty a neobtěžovali je hlukem.

22. Prosíme Vás, abyste se pečlive starali o pronajaté ubytování, při každém odchodu z apartmánu je nezbytné vypínat elektrické spotrebiče a zavírat kohoutky. Zejména nenechávejte zbytečne zapnutou KLIMATIZACI, když jste mimo byt, ani ji nepoužívejte při otevřených oknech a dveřích. Při odchodu z ubytovací jednotky, prosíme, zavřete slunečníky/stínidla, všechna dveře a okna, aby, v případe bouřky nebo průvanu, nedošlo k poškození.

23. V apartmánu/bungalovu se nedovoluje pobyt a nocleh hostů, kteří nejsou příhlášení ani evidentování jako hosté letoviska. Případná návšteva je možná jen s předchozím povolením majitele a host je povinnen na recepci koupit jednodenní vstupenku.

24. Hostu, který porušuje domovní řád a ruší klid, bude bezpodmíněnečně zrušen pobyt. V případe zrušení pobytu od strany hostitele z důvodu porušení domovního řádu host bude muset zaplatit cenu celkového pobytu bez ohledu na jeho zkrácené trvání. Jestli se rozhodnete ukončit Váš smluvený pobyt dříve než je dohodnuto, budete muset zaplatit celkovou rezervaci pobytu. Majitel letoviska si vyhrazuje právo kdykoliv, z technických důvodů, zrušit pobyt hostům.

25. Vaše připomínky, návrhy a pochvaly můžete sdělit hostiteli na recepci, která je Vám k dispozici v pracovní době od 8 do 22 hodin.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali strávit svou dovolenou u nás!
Přejeme Vám příjemný pobyt!